schedule-run-tv

LỊCH TRONG NGÀY
Buổi sáng
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp về xem xét việc điều chỉnh tuyến Hẻm số 5 Nơ Trang Long nối với Hẻm số 8 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, quận Bình Thạnh.
Thành phần tham dự: Sở Y tế, UBND Q.Bình Thạnh, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện nhân dân Gia Định, Phòng KV2
Người chủ trì : PGĐ Nguyễn Đình Hưng
Địa điểm : Phòng họp 02 (lầu 2)
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp hội đồng chuyên môn.
Thành phần tham dự: Các TV HĐ, Lê Cao Đàm
Người chủ trì : PGĐ Hoàng Tùng
Địa điểm : Phòng họp 01 (lầu 1)
Buổi chiều
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp công bố KLTT về việc chấp hành các quy định pháp luật nhà nước về lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các ĐAQHCTXDĐT TL 1/500 (phần đất quy hoạch có chức năng giáo dục và công viên cây xanh) đã được phê duyệt trên địa bàn Quận 6. (PH1)
Thành phần : UBND Q.6, Đoàn Thanh tra (SQHKT)
Người chủ trì : PGĐ Nguyễn Đình Hưng
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp công bố KLTT về việc chấp hành các quy định pháp luật nhà nước về lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các ĐAQHCTXDĐT TL 1/500 (phần đất quy hoạch có chức năng giáo dục và công viên cây xanh) đã được phê duyệt trên địa bàn Quận 12.
Thành phần : UBND Q.12, Đoàn Thanh tra (SQHKT)
Người chủ trì : PGĐ Nguyễn Đình Hưng
Địa điểm : Phòng họp 01 (lầu 1)
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp công bố KLTT về việc chấp hành các quy định pháp luật nhà nước về lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các ĐAQHCTXDĐT TL 1/500 (phần đất quy hoạch có chức năng giáo dục và công viên cây xanh) đã được phê duyệt trên địa bàn Quận Thủ Đức.
Thành phần : UBND Q.Thủ Đức, Đoàn Thanh tra (SQHKT)
Người chủ trì : PGĐ Nguyễn Đình Hưng
Địa điểm : Phòng họp 01 (lầu 1)