schedule-run-tv

LỊCH TRONG NGÀY
Buổi sáng
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp về rà soát hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn Thành phố.
Thành phần tham dự: Sở XD, Ban QLĐTXD HTKT, Cty CP tư vấn cấp thoát nước và môi trường, Phòng HTKT
Người chủ trì : PGĐ Nguyễn Đình Hưng
Địa điểm : Phòng họp 01 (lầu 1)
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp về xem xét chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại khu đất số 118-120 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5.
Thành phần tham dự: Sở TN&MT, Sở TC (BCĐ 167), UBND Q.5, Phòng KV1
Người chủ trì : PGĐ Nguyễn Đình Hưng
Địa điểm : Phòng họp 01 (lầu 1)
Buổi chiều
( Lịch hoãn)
Nội dung : Ban Giám đốc tiếp dân.
Địa điểm : Phòng tiếp dân (tầng trệt)
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp về b/c tiến độ thực hiện gói thầu "XD, tạo lập CSDL và phát triển phần mềm ứng dụng" thuộc DA "UDCNTT địa lý trong công tác công bố, công khai công tác QH"
Thành phần : Trung tâm CNTT&TT., Liên danh Trung tâm CNTT Phía Nam và Trung tâm CNTT&TT, Trung tâm UDCNTT địa lý TPHCM, - Liên danh VLAB-GEOC (Đơn vị thi công);, Tổ GIS
Địa điểm : Phòng họp 03 (lầu 2)
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp trực tuyến khởi động cuộc tuyển chọn "Ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm nhà ga Bến Thành".
Thành phần : Phòng KV1, Phòng HTKT, Trung tâm NCKT, VPS,.
Địa điểm : Phòng họp 01 (lầu 1)