schedule-run-tv

LỊCH TRONG NGÀY
Buổi sáng
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp Hội đồng nhánh hạ tầng kỹ thuật.
Thành phần tham dự: Các TV HĐ, Thái Nguyễn Du
Người chủ trì : PGĐ Nguyễn Đình Hưng
Địa điểm : Phòng họp 01 (lầu 1)
Buổi chiều
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp về điều chỉnh cục bộ tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Chợ Lớn 3, đường Chợ Lớn, Phường 11 và Khu nhà ở đường số 6, Phường 10, Quận 6 tại khu đất 94AB đường số 16, Phường 11, Quận 6.
Thành phần : Sở TC (BCĐ 167), Sở TN&MT, Sở XD, UBND Q.6, Tổng Cty XD Sài Gòn TNHH MTV, Phòng KV1
Địa điểm : Phòng họp 02 (lầu 2)